Apie SAC

 

 

 

 

Socialinės Antropologijos centras buvo įkurtas 2005 metais, kaip Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto tyrimų padalinys, veikiantis pagal Vytauto Didžiojo universiteto Statutą, vidaus taisykles ir Senato patvirtintus nuostatus. Socialinės antropologijos centro veikloje dalyvauja universiteto darbuotojai, doktorantai, magistrantai bei kiti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai. Pagrindinė Centro tyrimų kryptis – sociokultūrinės kaitos procesų antropologinė analizė pereinamuoju laikotarpiu iš totalitarinės sistemos į pilietinę-demokratinę visuomenę. Daug dėmesio skiriama ir kitoms, įvairių antropologijos krypčių studijoms: post-socializmo antropologijai, socialinės atminties tyrinėjimams, religijai, identitetų politikai, vizualinei antropologijai, transnacionalizmui ir migracijai, sociokultūrinio identiteto modelių analizei.