Apie SAC

 

 

 

 

Socialinės Antropologijos centras buvo įkurtas 2005 metais, kaip Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto tyrimų padalinys, veikiantis pagal Vytauto Didžiojo universiteto Statutą, vidaus taisykles ir Senato patvirtintus nuostatus. Socialinės antropologijos centro veikloje dalyvauja universiteto darbuotojai, doktorantai, magistrantai bei kiti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai. Pagrindinės Centro tyrimų kryptys – post-socializmo antropologija, socialinės atminties tyrinėjimai, religija, identitetų politika, transnacionalizmas ir migracija, miestų antropologija.