Centro uždaviniai

  • Vykdyti sociokultūrinės antropologijos tyrimus bei jų rezultatus diegti VDU Socialinės antropologijos magistro studijų programos procese;
  • Informuoti akademinę bendruomenę bei viešosios politikos praktikus apie naujausius sociokultūrinės antropologijos mokslo tyrinėjimus;
  • Organizuoti konferencijas, seminarus, kursus, vasaros mokyklas ir kitus renginius, skirtus pristatyti ir nagrinėti antropologijos mokslo sprendžiamų problemų aktualumą;
  • Užmegzti ir plėtoti mokslinio ir akademinio bendradarbiavimo ryšius su įvairių šalių antropologijos institucijomis;
  • Rengti mokslinius leidinius.