Tyrimų kryptys

  • Globalizacija ir identiteto procesai: regioniškumo, etniškumo ir nacionalumo konfigūracijos posocializme;
  • Transnacionalizmas, kosmopolitizmas bei lokalus ir globalus kultūriškumas;
  • Socialinė, kultūros ir identiteto politika nacionaliniuose ir transnacionaliniuose (migraciniuose) kontekstuose;
  • Sociokultūrinės antropologijos plėtros problemos ir perspektyvos Centrinėje ir Rytų Europoje.