Darbuotojai

Vytis Čiubrinskas

   Prof. Vytis Čiubrinskas - centro vadovas

    El. Paštas: v.ciubrinskas@smf.vdu.lt

   Gyvenimo aprašymas

   Mokslinių interesų kryptys:
   - migracijos ir diasporos studijos;
   - etniškumas, nacionalizmas ir kosmopolitizmas;
   - identiteto, paveldo ir socialinės atminties politika.

 

Rūta Dapkūnaitė

    Rūta Dapkūnaitė - tyrimų asistentė 

     El. Paštas: rdapkunaite@yahoo.com

    Gyvenimo aprašymas

     Mokslinių interesų kryptys:
     - skurdo koncepcija skirtingose visuomenėse;
     - kultūrinė įvairovė ir skirtumai;
                                  - mirgacijos studijos ir pabėgeliai.

 

Vidmantas Vyšniauskas

    Vidmantas Vyšniauskas - tyrimų asistentas 

    El. Paštas: vidmantas.vysniauskas@vdu.lt 

    Gyvenimo aprašymas

    Mokslinių interesų kryptys:
    - lietuvių-lenkų santykiai XX a.;
    - Pietryčių Lietuvos socialiniai procesai XX-XXI a.

 


Mykolė Lukošienė - tyrimų asistentė 

El. Paštas: mykole.lukosiene@vdu.lt

Mokslinių interesų kryptys: miesto antropologija.

 

VIZITUOJANTYS PROFESORIAI

 

   Prof. Jonathan Hill – Antropologijos departamentas, Pietų Ilinojaus Universitetas, JAV

    El. Paštas: jhill@siu.edu

   Gyvenimo aprašymas

   Mokslinių interesų kryptys:
     -  Žemutinės Pietų Amerikos etnologija, istorija ir ekologija;
     -  Etnomuzikologija ir atlikimo studijos; 
     -  Simbolinė ir semiotinė antropologija;
                                  -  Nacionalizmas ir etniškumas.

 

 

   Prof. Ullrich Kockel – Tarpkultūrinis Tyrimų Centras, Heriot-Watt universitetas,                        Edinburgas, Jungtinė Karalystė

   El. paštas: u.kockel@hw.ac.uk

    Gyvenimo aprašymas

   Mokslinių interesų kryptys:
      - Tvarus lokalus ir regioninis vystymasis;
                                   - Kultūrinės ekonomikos ir aplinkos dimensijos;
                                   - Kultūriniai susidūrimai: kontaktas, konfliktas ir komunikacija.

 

Prof. Ingo Schroeder – Marburgo universitetas, Lyginamųjų kultūrinių tyrimų departamentas, Vokietija

El. Paštas: schroeder@eth.mpg.de

Gyvenimo aprašymas

Mokslinių interesų kryptys:

  - Religija
  - Politinis aktyvizmas ir pasipriešinimas;
  - Socializmas ir postsocializmas;
  - Neoliberalizmas;
  - Miesto antropologija.

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ BENDRADARBIAI

CENTRO BENDRADARBIAI