Konferencijos

Baltijos šalių doktorantų mokyklos tarptautinė konferencija-seminaras „Globalumo fragmentacija: politinė priklausomybė, kultūra ir žmogaus teisės“

2017 10 6-7

Organizuoja: Socialinės antropologijos centras, VDU.

Daugiau infromacijos čia


Transnacionalizmas ir identitetų fragmentacija

2014 11 15

Organizuoja: Socialinės antropologijos centras, VDU; Lietuvos socialinių tyrimų centro sociologijos institutas; Lietuvos istorijos institutas.

Daugiau informacijos čia   

 

Transnacionalizmo raiška etninėse ir transetninėse bendruomenėse: lauko tyrimų apžvalga 

2013 10 28

Organizuoja: Socialinės antropologijos centras, VDU.

Daugiau informacijos čia  

 

Religija šiuolaikinėje Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos

2013 05 10

Organizuoja: Socialinės antropologijos centras, VDU. 

Daugiau informacijos čia

Publikacijos: Milda Ališauskienė, Jolanta Kuznecovienė. Religija ir visuomenė: teorinės įžvalgos ir kasdienybės praktikos. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto leidykla.  

 

Valstybė ir identitetų fragmentacija: (trans)nacionalumas, kosmopolitizmas ar lokalumas? 

2012 11 21

Organizuoja: Socialinės antropologijos centras, VDU. 

Daugiau informacijos čia 

 

Sekuliarizacijos procesas Lietuvoje: viešo religingumo iššūkiai

2011 05 27

Organizuoja: Socialinės antropologijos centras, VDU.

Daugiau informacijos čia 

Publikacijos: Kuznecovienė Jolanta (sud.) Religija Lietuvoje: Tarp Sekuliarizacijos ir (ar) Kaitos. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto leidykla. 

 

Identitetas ir Migracija: Teoriniai debatai ir praktika

2009 11 20

Organizuoja: Socialinių tyrimų institutas ir Socialinės Antropologijos Centras, VDU.

Prezentacijų metu buvo diskutuojama apie migrantų identiteto konfigūracijas, migraciją ir socialinį įtraukimą (social inclusion), galimas identiteto alternatyvas tarp Lietuvos imigrantų Airijoje, Anglijoje, Ispanijoje ir Norvegijoje. Taip pat buvo aptariamas jų požiūris į lituanistinį ugdymą, imigraciją bei žiniasklaidą. Vyko apskrito stalo diskusija: "Su šaknimis išrautas lietuviškas identitetas: Alternatyvos ir Perspektyvos".

Publikacijos: Čiubrinskas Vytis (ed.) Lietuviškas identitetas: Šiuolaikinės Emigracijos Kontekstuose. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto leidykla. 

 

Identiteto politika: Migracija, Bendruomenės ir Multikultūralizmas

2009 05 28-31

Organizuoja: Socialinės Antropologijos Centras, VDU ir Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas.

Prezentacijų temos: "Regionai: kultūros, atsiminimai ir identitetai"; "Valstybės sienos ir paribio sritys"; "Transnacionalizmas: etniškumas, identitetas ir integracija"; "Nacionalinė valstybė ir identitetas"; "Antropologinių tyrimų perspektyvų raida".

Publikacijos: Čiubrinskas Vytis, Sliužinskas Rimantas (eds.) 2010. Identiteto politika: Migracija, Bendruomenės ir Daugiakalbystė / Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Klaipėdos Universitetas. Klaipėda: Klaipėdos Universiteto leidykla. 

Čiubrinskas Vytis, Sliužinskas Rimantas (eds.) 2009. Identiteto politika: Istorija, Regionai, Paribio sritys / Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Klaipėdos Universitetas. Klaipėda: Klaipėdos Universiteto leidykla. 

 

Identitetų politikos tyrimai: Teoriniai Debatai ir Praktika

2008 10 03

Organizuoja: Socialinės Antropologijos Centras, VDU.

Plenarinė sesija: "Migracijų tyrimas: nuo integracijos iki transnacionalizmo". Sesijos: "Teoriškai (ne)apibrėžtas"; "Metodologinės studijos ir patirtys"; "Susidūrimai su ir pasitraukimas iš kitoniškumo"; "Įžvalgos iš lauko tyrimų".

Publikacijos: Čiubrinskas Vytis, Kuznecovienė Jolanta (eds.). 2008. Lietuviškojo identiteto trajektorijos. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto leidykla. 

 

Lietuviškojo identiteto raiškos modeliai globalizacijos sąlygomis. 

2006 10 30

Prezentacijos: identitetas ir vaizduotė, tautos idėja identitetų tyrimo perspektyvoje, globalizacijos iššūkiai nacionaliniam identitetui, antropologinė vs. sociologinė tautinio identiteto perspektyva, "Lietuviškumas" ir diaspora. 

 

Apibrėžiant Regioną: Sociokultūrinė Antropologija ir Tarpdisciplininės Perspektyvos.

2005 05 19-25

Organizuoja: Socialinės Antropologijos Centras, VDU ir Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Klaipėdos Universitetas. 

Pirmoji plenarinė sesija buvo skirta diskusijai apie kultūros problematiką ir reakciją į kitoniškumą, valstybės sienų "pralaidumą" bei tautų kraustymąsi globalizacijos sąlygomis. Taip pat buvo supažindinama su naujausiomis genetinėmis ir reprodukcijos technologijomis. Antroji sesija buvo skirta multikultūralizmui, trečioji - Europos integracijai ir kultūrinei įvairovei. 

Publikacijos: Čiubrinskas Vytis, Sliužinskas Rimantas (eds.). 2006. Apibrėžiant Regioną: Sociokultūrinė Antropologija ir Tarpdisciplininės Perspektyvos, I dalis, II dalis / Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Klaipėdos Universitetas, Klaipėda: Klaipėdos Universiteto leidykla.