Leidiniai

Socialinės Antropologijos Centro leidinys apie nacionalinio identiteto fragmentaciją ir transnacionalizmą. V. Čiubrinskas, D. Daukšas, J. Kuznecovienė, L. Labanauskas, M. Taljūnaitė, 2014. Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija, "Versus Aureus" leidykla, Vilnius. 

Globalizacijos sąlygomis imigrantai, valstybių paribių gyventojai ir tautinės mažumos patiria iššūkį tapatintis tik su viena valstybe. Šioje  studijoje sociologinių ir antropologinių tyrimų pagrindu siekiama atsakyti į klausimą, kaip kinta jaunų Lietuvos piliečių ir lietuviakilmių asmenų, gyvenančių Čikagoje, Londone, Punske, Šalčininkuose, Klaipėdoje ir Visagine, identitetas.

 Knygą galite rasti čia: http://eltalpykla.vdu.lt/1/131

 

 

 

 

Socialinės Antropologijos Centro leidinys apie šiuolaikinę migraciją ir lietuviškąjį identitetą. Vytis Čiubrinskas, 2011. Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose. Kaunas: VDU leidykla.

Didėjant šiuolaikinio pasaulio mobilumui ir emigracijos iš Lietuvos mastui, ši sociokultūrinės antropologijos ir sociologijos studija (mokslinių straipsnių rinkinys) nagrinėja tarptautinės migracijos ir identiteto sampratas ir jųjų sąveika. Remiantis atskirose šalyse atliktais lauko tyrimais analizuojamas nacionalinės valstybės ribas peržengiančios, išjudintos ir išteritorintos lietuviškosios tapatybės įsivietinimas šiuolaikinės lietuvių emigracijos kraštuose: Airijoje, Anglijoje, JAV ir Norvegijoje.

Knygą galite rasti čia: http://www.lvb.lt/VDU:VDU_ALL:ELABAPDB4643493

 

 

 

Socialinės Antropologijos Centro leidinys apie lietuviškojo identiteto pobūdį globalizacijos amžiuje. Vytis Čiubrinskas, Jolanta Kuznecovienė, 2008. Lietuviškojo identiteto trajektorijos. Kaunas: VDU leidykla.

Lietuviškojo identiteto trajektorijos - tai antropologinė-sociologinė studija apie globalizacijos paveiktos lietuviškos tapatybės kontūrus. Knygos sudarytojai siūlo bet kokį kalbėjimą apie tautinę tapatybę pradėti nuo prielaidos, kad nebuvo ir nėra vieno ir nekintančio lietuviškumo modelio tačiau, kad ir kokie įvairūs bei paslankūs būtų tapatybės pavidalai, iš jų susiklosto tauta. Ši studija - tai bandymas tyrimų pagrindu atsakyti į klausimą, ką šiandien reiškia būti lietuviais.  

 Knygą galite rasti čia: http://eltalpykla.vdu.lt/1/132

 

 

 

Kiti leidiniai:

  • Milda Ališauskienė, Jolanta Kuznecovienė, 2013. Religija ir visuomenė: teorinės įžvalgos ir kasdienybės praktikos. Kaunas: Vytautas Magnus University Press
  • Jolanta Kuznecovienė, Milda Ališauskienė, Donatas Glodenis ir Ingo W. Schroder, 2012. Religija Lietuvoje. Tarp sekuliarizacijos ir (ar) kaitos. Kaunas: Vytautas Magnus University Press
  • Identity Politics: Migration, Communities and Multilingualism, - Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 20 (Studia Anthropologica, vol. 4), 2010. Klaipeda: Klaipeda University Publishers
  • Identity Politics: Histories, Regions and Borderlands, - Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 19 (Studia Anthropologica, vol. 3), 2009. Klaipeda: Klaipeda University Publishers
  • Victor C. De Munck, 2008. Kultūros tyrimai: patirtis ir apibendrinimai. Kaunas: VDU leidykla
  • Vytis Čiubrinskas, 2007. Socialinės ir kultūrinės antropologijos teorijos. Mokomoji knyga. Kaunas: VDU leidykla 
  • Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, - Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 18 (Studia Anthropologica, vol. 2), 2006. Klaipeda: Klaipeda University Publishers
  • Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, - Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 17 (Studia Anthropologica, vol. 1), 2006. Klaipeda: Klaipeda University Publishers