Magistrantūros programa

Sociokultūrinė antropologija - mokslas, lauko tyrimų pagrindu tiriantis žmonių prigimties, gyvensenos, elgsenos ir mąstysenos skirtumus bei panašumus visuminiu (holistiniu) aspektu istorinėje ir globalioje palyginamojoje perspektyvoje.

Būsimieji antropologai studijuoja, kaip identifikuoti, tyrinėti ir spręsti visuomenės problemas, kylančias iš šiuolaikinių globalinių sociokultūrinių procesų pasaulyje ir Lietuvoje, taikant socialinės antropologijos požiūrius ir perspektyvas.

Socialinės antropologijos programos studentai studijuoja šiuolaikines antropologijos teorijas bei tyrimo metodus, moderniosios visuomenės politinę antropologiją, taikomąją antropologiją, postsocializmo antropologiją, religijos ir medicinos antropologiją, etninius santykius, migraciją, Azijos, Amerikos, Afrikos ir kitų regionų sociokultūrinę antropologiją  ir kitus dalykus, ugdančius reikiamas kompetencijas. Iš viso studijuojami 6 privalomieji dalykai ir 6 iš 13 pasirenkamųjų. Studentai turi galimybes dalyvauti įvairiuose moksliniuose projektuose. Vyksta praktinės studijos, kurių metu studentai praktiškai supažindinami su socialinės antropologijos tyrimo metodais (atlieka lauko tyrimą).

Socialinės antropologijos programos studentai turi galimybę įgyti Pietų Ilinojaus universiteto, (JAV) magistrinių antropologijos studijų sertifikatą. Šis sertifikatas suteikiamas įvykdžius Pietų Ilinojaus (JAV) universiteto sertifikuotą 3 kursų antropologijos studijų modulį „Tarpkultūrinis supratimas“. 

Socialinės antropologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinių ir humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti šiuolaikinės globalios visuomenės pokyčių bei sociokultūrinių problemų tyrinėtojais bei jų sprendimo konsultantais. Stojimas į socialinės antropologijos studijų programą vyksta konkurso būdu.

Yra numatyta specialybinė praktika, kurios metu studentai atlieka antropologinius lauko tyrimus pasirinktose užsienio visuomenėse ir Lietuvoje. Studijos užbaigiamos ginant baigiamąjį magistro darbą. Absolventams suteikiamas Antropologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Įgijusieji socialinės antropologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas gali tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūroje. Antropologo  kvalifikaciją kol kas Lietuvoje galima įgyti tik Vytauto Didžiojo universitete.