Absolventų atsiliepimai

The Social Anthropology Master’s program at VMU is a very supportive atmosphere for academic inquiry and research. Because of its high student to faculty ratio and wide array of course offerings, the programme allows you to work closely with your professors to carefully craft the course of study that you wish to follow within the discipline. International guest lecturers and researchers also gave the program a truly international flair. My professors were available to meet one on one, and were always ready to give extra support and insight into projects and research. As an international student, the study program itself gave a wonderful framework for understanding my daily life in Lithuania. I chose to pursue my Masters’ Degree abroad in order to be in the field both in an out of the classroom. I believe that I made the right choice attending VMU, and am happy for the tools it gave me to help pursue my professional career.
(Will Gordon, USA)

 

Socialinės antropologijos magistro studijos yra bene vienintelės Lietuvoje suteikiančios galimybę ir resursus studijuoti kitas pasaulio kultūras, pavyzdžiui, Amerikos indėnus. Kompetentingi dėstytojai iš Lietuvos ir žymių užsienio universtitetų dėsto tokius netikėtus ir įdomius dalykus kaip maisto, vizualinė ar regioninė antropologijos. Laisvas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp dėstytojų ir studentų leidžia pasijausti savo vietoje ir paskatina visa galva nerti į studijuojamą dalyką. Be to, galimybė pusmetį ar metus pastudijuoti užsienyje, labai praplečia akiratį ir leidžia atlikti magistro darbo tyrimą toje kultūroje, šalyje ar etninėje grupėje, kurią studijuoti norėdamas studentas ir pasirinko antropologijos studijas. Socialinės antropologijos studijos VDU yra tiems, kurie nori pažinti pasaulį iš arčiau.
(Simona Gervickaitė, VU Medicinos fakulteto, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros asistentė)

 

Socialinės antropologijos studijos pridėjo prie mano asmenybės dar vieną tapatybę, kuri man ir dabar labai svarbi. Atrodo, kad aš kitaip nei anksčiau žiūriu į savo ir kitų žmonių kasdienybę. Dirbu pagal pirmąją specialybę – esu žurnalistė, bet analizuodama filmus ar reiškinius tekstuose visada naudojuosi įgytomis žiniomis. Antras, kūrybos agentės, darbas susijęs su švietimo sistema Lietuvoje. Visus šiuos mokslo metus važiuoju į Panevėžio rajono Naujamiesčio vidurinę ir dirbame drauge su mokytojomis ir vaikais, stengiamės įnešti kūrybiškų pokyčių į mokymosi procesą. Ši iniciatyva koordinuojama projekto „Kūrybinės partnerystės“. Antropologijos žinios ir praktika buvo labai svarbios sėkmingai įeinant į tyrimo lauką ir iš dalies lėmė gerų santykių klotį su reikšminiais žmonėmis darbui mokykloje.
(Lina Svaldenienė, žurnalistė, kūrybos agentė)

 

2009 metais pradėjau studijuoti socialinę antropologiją VDU, nes norėjau tiesiog pamankštinti smegenis, ir iš tiesų, net nenumačiau kaip tai įtakos tolimesnę mano pasaulėžiūrą, bei kiek tai suteiks galimybių sutikti išskirtines asmenybes. Tai įvairialypės studijos, kurios gali sudominti tuo, kas anksčiau atrodė svetima, ir paskatinti į taip žinomus, banalius ar savaime suprantamus dalykus pažvelgti kitais kampais. Liūdna žinia yra ta, kad išlavintas kritinis mąstymas jau niekada tavęs nepaliks, ir remiantis kolegų bei savo patirtimi, galiu pasidalinti įžvalga, kad likti abejingu, ‘širdimi’ ar ‘protu’, aplink vykstantiems socialiniams, kultūriniams ir kitokiems reiškiniams tampa nebeįmanoma. Belieka tuomet tik sugalvoti kaip jį toliau naudoti, nesakau, kad lengva, bet pabandyti verta.
(Vitalija Stepušaitytė, doktorantė Tarpkultūrinių Tyrimų Centre, Heriot-Watt Universitete, Škotijoje)