Dėstytojai

Dr.  Giedrė Baltrušaitytė

Dėstomi dalykai: Medicinos sociologija ir antropologija
Mokslinių tyrimų sritys:
Sveikatos sociologija, psichikos sveikatos ir sutrikimų sociologiniai tyrimai, sveikatos priežiūros sistema ir reformos, gydytojo - paciento santykių problematika, pacientų pasitenkinimas sveikatos priežiūra, visuomenės raida ir sveikatos pokyčiai

Dr.  Daiva Bartušienė

Dėstimi dalykai: Medicinos sociologija ir antropologija
Mokslinių tyrimų sritys: Medicinos antropologija, priverstinė migracija ir sveikata, pabėgėlių sveikatos priežiūra, sveikatos politika

Dr. Renatas Berniūnas

Dėstomi dalykai: Kognityvinė antropologija
Mokslinių tyrimų sritys: Kognityvinė antropologija, kognityviniai mokslai, folkpsichologija, moralės psichologija, eksperimentinė filosofija

Prof. Vytis Čiubrinskas

Dėstomi dalykai: Sociokultūrinė antropologija; Šiuolaikinės socialinės antropologijos teorijos; Etniškumas, migracija ir identiteto politika; Regioninė antropologija
Mokslinių tyrimų sritys: Migracija ir transnacionalizas, etniškumas ir identiteto politika, antropologijos istorija ir teorija, Europos antropologija

Dr. Darius Daukšas

Dėstomi dalykai: Valstybės antropologija
Mokslinių tyrimų sritys: Etniškumo antropologija, nacionalizmas, pilietybė, migracija, valstybė

Prof. Victor C. Munck

Dėstomi dalykai: Socialinio ir kultūrinio identiteto modeliai, Kognityvinė antropologija
Mokslinių tyrimų sritys: Rytų Europos, Pietų Azijos antropologija, kognityvinė antropologija, politinė antropologija, antropologijos tyrimo metodai

Dr. Ieva Kripienė

Dėstomi dalykai: Etniškumas, migracija ir identiteto politika
Mokslinių tyrimų sritys: Migracija, diaspora, identitetai, repatriacija

Doc. Jolanta Kuznecovienė

Dėstomi dalykai: Religija, kultūra ir valstybė
Mokslinių tyrimų sritys: Religijos ir religiškumas šiuolaikinėse visuomenėse, valstybės ir bažnyčios santykis post-sovietinėse šalyse, darbo ir gyvenimo kokybė, migracija ir globalizacija

Prof. Ingo W. Schroeder

Dėstomi dalykai: Globalizacijos ir antiglobalizmo antropologija, Socializmo ir post-socializmo antropologija, Valstybės antropologija, Religija, kultūra ir valstybė
Mokslinių tyrimų sritys: Valstybės antropologija, sub-valstybės ir anti-valstybės politika, socializmas ir post-socializmas, neoliberalizmas ir rezistencija, religija, istorinė antropologija

Doc. Kristina Šliavaitė

Dėstomi dalykai: Socialinės antropologijos tyrimo metodai, Socializmo ir post-socializmo antropologija, Taikomoji antropologija
Mokslinių tyrimų sritys: Rytų ir Centrinės Europos antropologija, politinė antropoligija, etniškumas ir nacionalizmas, socialinė atmintis

Prof. Artūras Tereškinas

Dėstomi dalykai: Lyčių sociologija ir antropologija
Mokslinių tyrimų sritys: Kultūros sociologija, lyčių sociologija, maskulinizmo studijos, žiniasklaidos sociologija, socialinės atskirties ir mažumų grupių studijos

Vizituojantys profesoriai:

Prof. Jonathan Hill

Dėstomi dalykai: Etniškumas, migracija ir identiteto politika
Mokslinių tyrimų sritys: Nacionalizmas, identitetai, etnogenezė; Pietų Amerikos pirmykštės kultūros; etnoistorija, ekologinė antropologija, etnomuzikologija

Prof. Ullrich Kockel

Dėstomi dalykai: Regioninė antropologija (Europos antropologija)
Mokslinių tyrimų sritys: Vietos ir regioninė plėtra, kultūrinių išteklių vadyba, socialinė ir istorinė antropologija, kultūrinė ekologija ir politinė ekonomija

Anksčiau programoje dėstę vizituojantys profesoriai:

  1. Jane Adams (Southern Illinois University, Department of Anthropology, USA) dėstė Special Course: America's Diverse Cultures. Mokslinių tyrimų sritys: Ekonominė antropologija, vizualinė antropologija
  2. Laura Assmuth (Helsinki University, Department of Sociology, Finland)
  3. Gediminas Lankauskas (University of Regina, Department of Anthropology, Canada)
  4. Robert Parkin (University of Oxford, Institute of Social & Cultural Anthropology, UK)
  5. Steven Sampson (University of Lund, Department of Anthropology, Sweden)
  6. Thomas K. Schippers (The Institute of Mediterranean and Comparative Ethnology, France)
  7. David Sutton (Southern Illinois University, Department of Anthropology, USA) dėstė Special Course: Anthropology of Food. Mokslinių tyrimų sritys: Antropologijos teorija, kultūrinė analizė, lytis ir feminizmas, nacionalizmas ir transnacionalizmas, istorinis sąmoningumas, maistas ir atmintis
  8. Thomas Willson (Binghamton University (State University of New York), Department of Anthropology, USA)
  9. Prof. Christian Giordano (Emeritus Professor of Social Anthropology, University of Fribourg, Switzerland)