Studijų dalykai

Dalyko pavadinimas

Dalyko kodas

Kreditai

Dėstytojai

Privalomieji dalykai

Šiuolaikinės socialinės antropologijos teorijos Aprašas

SAT 5001

6

Prof. Vytis Čiubrinskas

Socialinės antropologijos tyrimų metodai Aprašas

SAT 5002

6

Dr. Kristina Šliavaitė

Socialinio ir kultūrinio identiteto modeliai Aprašas

SAT 5020

6

Prof. Vytis Čiubrinskas, prof. Victor de Munck

Etniškumas, migracija ir identiteto politika Aprašas

SAT 5021

6

Prof. Vytis Čiubrinskas, dr. Ieva Kripienė

Valstybės antropologija Aprašas

SAT 5023

6

Prof. Ingo W. Schroeder, dr. Darius Daukšas

Socializmo ir post-socializmo antropologija Aprašas

SAT 6004

6

Prof. Ingo W. Schroeder, dr. Kristina Šliavaitė

Pasirinkimas (12)

Kognityvinė antropologija Aprašas

SAT 5022

6

Dr. Renatas Berniiūnas, prof. Victor de Munck

Vizualinė antropologija Aprašas

SAT 5006

6

Lekt. Asta Jurevičiūtė

Specialus kursas Nr. 1 Aprašas

SAT 5029

6

Vizituojantis profesorius

Specialus kursas Nr. 2.  Aprašas SAT 5030 6 Vizituojantis profesorius

Religija, kultūra ir valstybė Aprašas

SAT 5028

6

Doc. dr. Jolanta Kuznecovienė

Globalizacijos ir antiglobalizmo antropologija Aprašas

SAT 5027

6

Prof. Ingo W. Schroeder

Regioninė antropologija Aprašas

SAT 5015

6

 

Vizituojantis profesorius, prof. Vytis Čiubrinskas

Lyčių sociologija ir antropologija  Aprašas

SOC 5004

6

Prof. Artūras Tereškinas

Pilietinės visuomenės sociogija Aprašas

SOC 6009

6

Dr. Jurga Bučaitė-Vilkė

Medicinos sociologija ir antropologija Aprašas

SAT 5017

6

Dr. Giedrė Baltrušaitytė, dr. Daiva Bartušienė

Taikomoji antropologija Aprašas

SAT 5017

6

Dr. Kristina Šliavaitė,    dr. Ieva Kripienė, dr. Daiva Bartušienė

Baigiamasis darbas

Socialinės antropologijos magistro baigiamasis darbas Aprašas

 

30

Dėstytojai

Tyriamieji darbai

Tyriamasis projektas Aprašas

SAT 5026

6

Prof. Vytis Čubrinskas, dr. Kristina Šliavaitė, dr. Ieva Kripienė

Antropologinis lauko tyrimas Aprašas

SAT 6005

6

Prof. Vytis Čubrinskas, dr. Kristina Šliavaitė, dr. Ieva Kripienė

Iš viso kreditų programoje: 120