2006

Akstinavičiūtė Ieva - Lietuvių diaspora ir Lietuva: transmigrantų identiteto kaitos profiliai (Prof. dr. Vytis Čiubrinskas)

Berniūnas RenatasCognitive artifacts, objects of ideology and ir iconoklasm: Lietuvos sovietiniai paminklai postsovietiniame kontekste (Prof. Romas Vaštokas)

Bliumkytė AustėjaLithuanian cinema‘s (1959 – 1972) visual system‘s anthropological analysis (Prof. Romas Vaštokas)

Bučmytė Dangira - Bausmę atlikusių asmenų socialinio identiteto fragmentacija. Naujų tapatybės formų paieškos (Prof. dr. Vytis Čiubrinskas)

Česienė Skirmantė - Homoseksualūs žmonės viešose ir privačiose erdvėse: socialistinis ir posocialistinis Lietuvos kontekstas

Jurevičiūtė Asta - Seksualinių lyčių santykių išraiškų transformacija lietuviškuose vaidybiniuose filmuose: vizualinės antropologijos perspektyva

Petraitytė DaivaFrom Tradition to Parapsychology: Alternative medicine in Lithuania by Anthropological Approach (Prof. dr. Vytis Čiubrinskas)

Pranaitė Lina - Neo - pagan Religious Community "Vilkatlakai": The reconstruction of the Ancient Baltic Lifestyle in the Context of Contemporary Lithuania (Prof. dr. Ingo W. Schröder)

Šerkšnaitė Kristina - The Role of Rituals in Neopagan Relegious Community of Romuva (Prof. dr. Ingo W. Schröder)

Turlienė Jurgita - Kindergarten: The „Making“ of a „Good“ Child (Prof. Dr. Vytis Čiubrinskas)

Tumonienė Lina - Atskirtis atskirtyje: romų identitetai posovietinėje Lietuvoje (Dr. Gediminas Lankauskas)

Vandzinskaitė Deivida - Bendrųjų ir vietinių žinojimo formų skirtumai Šiaulių senelių globos namuose (Prof. dr. Gintautas Mažeikis)