2014

2014 gegužės 19 d., pirmadienį, 16 val. VDU Socialinės Antropologijos Centras maloniai kviečia į prof. dr. Ullrich Kockel seminarą:  Converting a Youth Movement: from "German Youth of the East" to "German Youth in Europe"

 

Daugiau informacijos: http://www.vdu.lt/lt/seminare-pristatys-vokietijos-jaunimo-judejimus/ ir https://www.facebook.com/events/770952336272081/

 

 

 

 

2014 gegužės 12 d., pirmadienį, 16 val. VDU Socialinės Antropologijos Centras maloniai kviečia į dr. Aivitos Putninos seminarą: Medical Anthropology in Practice: Entangled between a Chronic Disaster and One's Own Responsibility in Israel and Palestine.

Daugiau informacijos: http://www.vdu.lt/lt/seminare-papasakos-apie-medicinos-antropologija

 

 

 

 

2014 balandžio 30 d., trečiadienį, 17 val. VDU Socialinės Antropologijos Centras maloniai kviečia į Kristinos Garalytės seminarą: Įgalinti neliečiamieji: Dalitų studentų identiteto politika Indijoje.


Neseniai iš antropologinio lauko tyrimo Indijoje sugrįžusi VDU sociologijos katedros doktorantė Kristina Garalytė trečiadienį, balandžio 30 d., 17val.,  organizuojamame seminare kalbės apie tai, ką reiškia būti dalitu šiandieninės Indijos universitetuose. Neliečiamųjų kastos žmonės tradicinėje Indijos visuomenėje buvo visiškai atskirti nuo vietos intelektinės tradicijos, kuri buvo monopolizuota aukštųjų kastų narių rankose. Kastinė tapatybė, anksčiau buvusi ir dažnai vis dar tebesanti socialinės diskriminacijos pagrindu, šiandien suvoktina kaip kastinis kapitalas,  vis daugiau įgauna teigimų prasmių socialiai marginalizuotiems žmonėms ir tampa jų identiteto politikos darybos pagrindu.

Atėjimas į universitetą buvusiam neliečiamajam yra neparastos svarbos žingsnis gyvenime, pareikalaujantis didelių pastangų ir atnešantis naujų iššūkių bei galimybių. Indijos universitetuose, itin politizuotose erdvėse, buvę neliečiamieji studentai įgauna naują studento tapatybę, kuri įgalina juos bent jau iš dalies ją papildyti įvairias naujais diskursais, socialiniais kontaktais bei veiklos strategijomis ir tokiu būdu suformuoti naująjį „aš“. Kita vertus, nemaža dalis buvusių neliečiamųjų ir kitų socialiai marginalizuotų grupių studentų, papuldami į platesnę dalitų studentų organizacijų ir dalitų mokslininkų konstruojamą alternatyvaus, antikastinio diskurso erdvę, imasi primordialaus lojalumo išlaikymo, kastinio identiteto sureikšminimo ir jo įveiksminimo strategijų.

Lauko tyrimo Haiderabade medžiagos pagrindu seminare bus pristatoma, kokiais resursais bei diskursai remiantis yra konstruojama dalitų identiteto politika ir kaip ji yra išreiškiama viešoje universiteto erdvėje, galiausiai kokia kultūrinė logika slypi už konkrečių dalitų studentų identiteto politikos strategijų?

Daugiau informacijos: http://www.vdu.lt/lt/seminare-pasakos-apie-buvusius-nelieciamuosius-indijoje/

 

 

 

2014 balandžio 17 d., ketvirtadienį, 16 val. VDU Socialinės Antropologijos Centras maloniai kviečia į Ievos Zakarevičiūtės seminarą: Imaging Woman in the Streets of Cairo: Analysis of Cairo Graffiti.

Revoliucinis ir post-revoliucinis periodas Egipte sukūrė įvairialypę bei gyvą viešąją erdvę, kuri ilgainiui tapo komunikacijos vieta skirtingoms visuomenės socialinėms grupėms. Čia naujos idėjos bei konceptai kėlė iššūkius bei konfrontavo su įsisenėjusiomis, visiems suprantamomis, tačiau nebūtinai priimtinamomis kategorijomis. Tokioje idėjų, prieštaravimų, protestų bei kūrybiškumo atmosferoje ilgainiui susiformavo Kairo politinio graffiti žanras, kuris ilgainiui tapo revoliucijos integralia dalimi.

Netrukus po jo gimimo, politinis graffiti tapo glorifikuotu bei romantizuotu revoliucinės kovos įrankiu, graffiti menininkai suvokti kaip pasipriešinimo kovotojai: visų pirma prieš senąjį rėžimą, vėliau prieš armiją, galiausiai prieš musulmonų broliją; o jų darbai tapo revoliucijos duokle revoliucijai bei jos iliustracijomis. Politinis graffiti Kaire įgavo didelę simbolinę galią, o kartu su ja ir didelį žurnalistų bei tyrėjų dėmesį. Tačiau toks Kairo graffiti suvokimas kaip silpnesniojo pasipriešinimas dominuojančiajam (dominated vs. dominator) bei graffiti analizė kaip pro ar kontr naratyvo , nuošalyje palieka daugybę šalutinių žinučių, nuostatų, ar socialinio elgesio ženklų. Kita vertus, Kairo graffiti nėra tik revoliucinė rezistencinė kova. Tai plati komunikacinė erdvė, kurioje diskutuojama, aptariamos tarptautinės politikos realijos, moterų teisės ar socialinė politika, palaikomos futbolo komandos, šlovinami didvyriai, cituojama poezija ar Koranas. Šiandienos Kairo graffiti - tai plati bei pliuralistinė viešosios nuomonės erdvė, per kurią galima iš dalies pažinti visuomenę, bei jai rūpimus klausimus.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/217843891759102/

Seminaras vyko anglų kalba.

 

2014 vasario 21d., penktadienį, 13 val. VDU Socialinės Antropologijos Centras kviečia į Godos Palekaitės seminarą: San erdvė: tarp "Gyvojo muziejaus" ir kasdienybės Namibijos kaime

Pirmieji Pietų Afrikos regiono gyventojai – San, taip pat žinomi kaip bušmenai, tradiciškai nomadai medžiotojai ir rinkėjai, išlieka viena labiausiai marginalizuotų etninių grupių regione, ir yra priversti radikaliai keisti savo gyvenimo būdą. Visgi, San neperima Vakarietiško kapitalistinio modelio beatodairiškai, bet, žaisdami pagal turizmo ekonomikos taisykles, ieško būdų, kaip išlaikyti savo kultūrą ir gyvenseną. Vienas tokių procesų pavyzdžių – “Gyvasis Muziejus” Grashoek kaime, priklausantis Ju/’Hoansi-San žmonėms. Pilnai komercializuojant savo kultūrinį palikimą ir išgyvenant iš puikiai organizuoto etnoturizmo, kultūrinės žinios visgi nenueina į antrą planą, bet yra apvelkamos naujais rūbais – kokios tai žinios dabar? Kaip iš arti atrodo sėsliai apgyvendintų nomadų erdvė? Kokios problemos ir paradoksai matomi pašaliečio antropologo akiai, atsidūrusiai lūžio tarp “tradicijos” ir “modernybės” momente?

Inspiracijai: http://www.lcfn.info/en/ju-hoansi/ju-hoansi-museum