Seminarai

2012 m. pavasario semestro seminarai

2012 m. rudens semestro seminarai

 

Plačiau apie kiekvieną 2012 m. rudens semestro seminarą:

Lapkričio 22 d. doktorantas iš Södertörn universiteto (Stokholmas) apie erdvės tarp Lietuvos miesto ir kaimo reprezentacijas

Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, 18 val.  VDU (609 auditorija) Socialinių mokslų fakulteto Socialinės antropologijos centro seminare – dokt. Adomas Lapinskas iš Švedijos, Baltijos ir Rytų Europos studijų centro, Södertörn universiteto Stokholme.

Adomas Lapinskas sociologijos ir socialinės antropologijos magistrantūrą yra baigęs Centriniame Europos universitete (Central European University). Pagrindinės jo domėjimosi sritys yra globalūs procesai, socialinis aktyvizmas, kaimo ir miesto transformacijos.

Seminaro „Beyond Urban and Rural: Imaginary Space and Everyday Practice in Lithuania” (“Tarp miesto ir kaimo: kasdienės praktikos ir erdvės reprezentacijos Lietuvoje”) pagrindą sudaro bendradarbiavimu grįsto etnografinio projekto pristatymas. Šiame projekte gilinamasi į judėjimą, erdvę ir vaizduotę. Ypatingas dėmesys skiriamas gyvenimo istorijoms ir erdvėms. Žmonių, kurie nusprendžia judėti tarp miesto ir kaimo ir yra susikūrę daugiau ar mažiau pastovaus gyvenimo sąlygas „už miesto“. Kaip šios erdvės konstruojamos ir praktikuojamos kasdienybėje? Ir kaip jos susietos su „išoriniais“ procesais, tokiais kaip, pvz., neoliberaliu regiono perstruktūravimu? Domėsimės žmonių, gyvenančių Lietuvos kaimiškose vietovėse, kasdienėmis praktikomis ir gyvenimo istorijomis, ypatingą dėmesį skirdami individualioms ir bendruomeninėms pastangoms išplėsti veiklos galimybes bei autonomiją.

 

Lapkričio 8d. Fulbright stažuotoja iš Indianos universiteto apie antropologinių lauko tyrimų patirtį dirbant tarp Lietuvos pedagogų

Lapkričio 8 d., ketvirtadienį, 18 val.  VDU (609 auditorija) Socialinių mokslų fakulteto Socialinės antropologijos centro seminare – dokt. Christine Beresniova iš JAV, Indianos universiteto.

Christine Beresniova yra Indianos universiteto Bloomingtone, JAV, Edukacinės lyderystės ir vadybos studijų departamento dėstytoja, o taip pat Švietimo studijų ir antropologijos programos doktorantė, besidominti tolerancijos edukologija posovietinėje Lietuvoje.

Pagrindinės jos domėjimosi sritys yra tarptautinis ir palyginamasis švietimas, posocialistinės, posovietinės studijos, sociokultūrinė antropologija, taikos ir tolerancijos edukologija, multikultūralizmas ir pilietybės edukologija, globalios skolinimosi, skolinimo praktikos ir jų tarptautiniai standartai.

Seminaro „Experiences of Anthropologic Fieldwork in Lithuania” (“Metodai ir antropologinio lauko tyrimo Lietuvoje patirtys”) pagrindą sudarys pavyzdžiai iš 14 mėnesių trukmės daugiaviečio lauko tyrimo, tyrinėjant Lietuvos mokytojų, dalyvaujančių tobulinimosi ir žinių apie istorinius įvykius (pvz. holokaustą ir Sovietų okupaciją) plėtros programose, patirtis. Pranešėja seminare pristatys asmenines refleksijas, patirtus iššūkius renkant duomenis bei tyrimams naudojant antropologinę prieigą ir kokybinius metodus.

 

Spalio 25 d., profesorė iš Pietų Ilinojaus universiteto apie taikomosios (praktinės) antropologijos populiarėjimą JAV

Spalio 25 d., ketvirtadienį, 18 val.  VDU (309 auditorija) Socialinių mokslų fakulteto Socialinės antropologijos centro seminare – prof. dr. Susan M. Ford iš JAV, Pietų Ilinojaus universiteto, Antropologijos departamento.

Profesorė yra biologinės antropologijos specialistė ir VDU garbės profesorės Birutės Galdikas kolegė, tyrinėjanti Pietų Amerikoje. Jos paskutinė knyga („The Smallest Anthropoids: The Marmoset/ Callimico Radiation”) nagrinėja Pietų Amerikos primatų evoliuciją, palyginamąją funkcinę anatomiją, Naujojo Pasaulio antropoidų biogeografiją ir jų paplitimą.

Prof. S. Ford vadovaujamas Pietų Ilinojaus universiteto antropologijos departamentas kartu su VDU Socialinės antropologijos magistrine programa turi bendrų studijų sertifikato („Intercultural Understanding“) programą.

Seminare „The Growth of Applied (Practical) Anthropology in the United States: Challenges and Benefits („Taikomosios (praktinės) antropologijos populiarėjimas JAV: iššūkiai ir privalumai“) profesorė papasakos, kaip JAV nuo pat Franz Boas laikų keitėsi antropologijos disciplina, įtakojama skirtingų požiūrių į galimybes tyrinėti žmones. Nors XX a. pab. vyko akivaizdus antropologijos sub – disciplinų (tokių kaip sociokultūrinė antropologija, biologinė antropologija, archeologija ir lingvistinė antropologija) atsiskyrimas, vis tik XXI a. stebima minėtų antropologijos šakų tyrimų ir studijų glaudesnė sąveika, didesnį dėmesį suteikiant labai aktualiems taikomiesiems – praktiniams JAV ir pasaulio visuomenės socialinių problemų sprendimams.   

 

Daugiau informacijos el. paštu i.kripiene@smf.vdu.lt.

2012 m. spalio 4 d. profesorė iš Havajų universiteto skaitys pranešimą apie Polinezijos Taičio šokius ir kūno kultą.

Spalio 4 d., ketvirtadienį, 18 val.  VDU (309 auditorija) Socialinių mokslų fakulteto Socialinės antropologijos centro seminare – prof. dr. Jane Freeman Moulin iš JAV, Havajų universiteto.

Etnomuzikologijos profesorė iš Havajų universiteto domisi Ramiojo vandenyno Polinezijos kultūrų kaita ir jų tarpusavio sąryšiu, didžiausią dėmesį skiria Taičio (Tahitian) ritualinei muzikinei kultūrai. Anglų ir prancūzų kalbomis ji yra parašiusi tris knygas: Music of the Southern Marquesas Islands (1994), Territorial Survey of Oceanic Music: Music of the Southern Marquesas Islands (1989), The Dance of Tahiti (1979).  

Seminare „Šokis ir kūno kultas Polinezijos Taityje“ profesorė audiovizualiai pateiks ir iliustruos Taičio šokius Okeanijos kultūrų socialiniuose kontekstuose, atkreipiant dėmesį į religijų kaitą, kolonializmą ir postkolonialinį kultūrų sureikšminimą. Bus ieškoma atsakymo į klausimą, kodėl Taičio šokyje svarbus kūno kultas.  

Daugiau informacijos el. paštu i.kripiene@smf.vdu.lt.

 

2012 m. rugsėjo 20 d. profesorė iš Indijos apie indiškąjį anti – nacionalizmą: neliečiamųjų (dalitų) ir kitus socialinius judėjimus.

Rugsėjo 20  d., ketvirtadienį, 18 val. VDU (309 auditorija) Socialinių mokslų fakulteto Socialinės antropologijos centro seminare – prof. K. B. Usha iš Delio pristatys šiandieninių socialinių judėjimų Indijoje, ypač anti – nacionalistinių (anti - hindutva) svarbą.

Rugsėjo mėnesį Socialinės antropologijos centre stažuojasi dr. K. B. Usha – Jawaharlar Nehru universiteto (Delis, Indija), Rusijos ir Centrinės Azijos studijų centro dėstytoja. Pagrindinė jos akademinių interesų sritis – posovietinių Baltijos šalių visuomenių politikos, o taip pat globalizacijos, socialinių lyčių, tarptautinės politikos, etninių konfliktų, kultūros politikos bei identiteto klausimai. Mokslininkė išleido knygą (2004) „Sužeistasis Afganistanas: komunizmas, fundamentalizmas ir demokratija“ (A Wounded Afghanistan: Communism, Fundamentalism and Democracy). Taip pat ji sudarė knygą (2010) „Seksualinis priekabiavimas mokslo vietose: sociokultūriniai, teisiniai ir etiniai klausimai”(Sexual Harassment in Academic Places: Socio-Cultural,Legal and Ethical Issues. Šiuo metu profesorė rengia knygą: „Baltijos šalys: dvidešimt nepriklausomybės nuo Sovietų Sąjungos metų“ (Baltic States: Twenty Years After Independence from Former Soviet Union).

Seminaro tema: Šiuolaikiniai socialiniai judėjimai Indijoje: anti – hindutva judėjimai 

Socialiniai judėjimai įprastai turi aiškiai suformuluotą ideologiją ir organizacinę struktūrą. Indijoje socialiniai judėjimai yra susiję su identiteto, teisingumo, nelygybės ir nesaugumo klausimais.

Šiame seminare kreipiamas dėmesys į Indijos socialinius judėjimus, nukreiptus prieš nacionalistinę hindutvos politiką, hegemoninę hindų socialinę tvarką, socialinę nelygybę bei siekiančius socialinės transformacijos, lygybės nužemintosioms, marginalizuotoms klasėms.

Nuo 1990 m. V.P. Singh vyriausybės laikotarpiu, suaktyvėjo hindų komunalizmo judėjimai ir reakcija prieš dalitų (neliečiamųjų) ir šudrų (nužemintųjų klasės) pozityvią diskriminaciją valstybės tarnautojų pareigose bei sustiprėjo mažumų, ypač musulmonų, viktimizacija. Anti – nacionalistiniai, t. y.  anti – hindutva judėjimai, gimė kaip opozicija šiai hegemonistinei hindų socialinei tvarkai. Jie reikalauja lygių galimybių politikos bei pagarbą užtikrinančios padėties visuomenėje marginalizuotiems ir beteisiams. Tokie judėjimai paprastai vadinami dalitų, nužemintųjų klasių ir mažumų judėjimais, kurie yra mažiausiai fundamentalistiniai, o taip pat nėra ir pernelyg reiklūs. 

Daugiau informacijos el. paštu i.kripiene@smf.vdu.lt.

 

Plačiau apie kiekvieną 2012 m. pavasario semestro seminarą:

2012-05-08  

Socialinės antropologijos centro seminare -  Indianos universiteto (JAV) profesorius Bradley Levinson. Seminaro tema: Edukacinė antropologija kaip žinių kūrimo laukas: nusistovėję požiūriai ir naujausios diskusijos.

Remiantis 15 metų patirtimi dėstant kursus šia tema, taip pat patirtimi sudarant ir redaguojant daugelį knygų, įskaitant neseniai išleistą „Companion to Anthropology of Education” (Wiley-Blackwell), prof. Levinson pateiks pagrindinių edukacinės antropologijos koncepcijų bei tyrimų perspektyvų apžvalgą bei naujausias diskusijas, pasidalins savo tyrimų patirtimi ir rezultatais.

Indianos universitete B. Levinson yra Edukacinės lyderystės ir politikos studijų departamento antropologijos ir Lotynų Amerikos studijų profesorius. 2008 – 2011 m. jis dirbo Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalių studijų centro direktoriumi. Prof B. Levinson nagrinėja švietimo antropologiją kaip mokslininkas - tyrėjas ir kaip pedagogas. Jis specializuojasi jaunimo ir studentų kultūros etnografinėse studijose, vidurinio išsilavinimo reformų procesuose, domisi piliečių ir pilietiškumo ugdymu demokratijoje, kultūros ir švietimo politikos formavimu taip pat tarptautine migracija ir ugdymu. Daugumą empirinių tyrimų atliko Meksikoje, taip pat kartu su kolegomis atliko Lotynų Amerikos kilmės atvykėlių į Indianos valstiją integracijos tyrimą. 2007 m. įkūrė žurnalą Inter-American Journal of Education for Democracy, kurio redaktoriumi buvo iki 2011 m.

 

2012-04-19

Balandžio 19  d., ketvirtadienį, 18 val. VDU (309 auditorija) Socialinių mokslų fakulteto Socialinės antropologijos centro seminare –profesorius iš Suomijos Edward Dutton klaus: kas slypi už kultūrinio šoko? Pristatys utopinę bendruomenę Kanadoje ir jos įtaka antropologiniam mąstymui.

Kultūrinio šoko patirtis yra neišvengiama antropologui ir vis labiau akivaizdi visiems šiuolaikiniame globalizuotame pasaulyje. Geriausiai žinomas elgesio modelis – paradoksali kreivė nuo susižavėjimo svetima kultūra iki pasibjaurėjimo ir galiausiai prie susitaikymo su ja ir jos pripažinimo. Šią kreivę puikiai reprezentuoja Suomių kilmės kanadietis Kalervo Oberg, kurio patirtis remiasi į gyvenimą suomių imigrantų utopinėje bendruomenėje Britų Kolumbijoje, Kanadoje. Seminare detaliai aptariamas Obergo kultūrinio šoko modelis ir jo įtaka antropologiniam mąstymui.

 

2012-04-12

Balandžio 12  d., ketvirtadienį, 18 val. VDU Socialinių mokslų fakulteto Socialinės antropologijos centro seminare -profesorius iš Indijos apie antropologiją Indijoje.

Seminaro pranešėjas - profesorius  Rajsekhar Basu  iš Kalkutos universiteto (India). Seminaro tema: Antropologiniai tyrimai tarp kolonializmo ir nacionalinės valstybės Indijoje.

Indijoje Antropologija kaip mokslas susiformavo kolonializmo įtakoje.  Antropologijos gimimas siejamas su kolonijiniais etnografais, kurie nuo XIX a. bandė analizuoti kastų sistemą remdamiesi savo suvokimu bei taikydami vakarietiškas sąvokas. Daugelis antropologų tai darė įtakoti rasių teorijos bei taikydami kalbos, civilizacijos ir regiono kriterijus. Taip pat buvo tikima jog Indija buvo ne vienos hindu rasės, bet dviejų rasių regionas, kur konfliktai, migracija ir maišymasis tarp jų suskaldė šį subkontinentą į skirtingas kultūras ir kalbas.

Taigi šiame pranešime bus klausiama ar antropologija gali būti jungtimi tarp kolonializmo ir nacionalinės valstybės Indijoje. Seminare bus teigiama, kad šiuolaikinis Indijos nacionalinės valstybės projektas yra kolonijinės etnografijos intelektualinių tradicijų tęsinys, kuris įtakoja ne tik pokolonijininius antropologinius tyrimus, bet ir atspindi besikeičiančius valstybės poreikius, kurie transfomavosi iš kolonijų taisyklių  į nacionalinės vienybės ir vientisumo projektą.

Seminaras vyks Vytauto Didžiojo universitete (K. Donelaičio g. 52-309). 

Daugiau informacijos teikiama el. paštu r.petkeviciute@smf.vdu.lt arba telefonu 8 602 04684.  

 

2012-03-08

Socialinės antropologijos centre seminaras „Kariotiškių sąvartyno atliekų rinkėjų vizualinė etnografija: tyrėjo ir tiriamųjų santykiai“ bei dokumentinis filmas "Stebuklų laukas".

Socialinės antropologijos centras kviečia į seminarą „Kariotiškių sąvartyno atliekų rinkėjų vizualinė etnografija: tyrėjo ir tiriamųjų santykiai“ bei dokumentinio filmo „Stebuklų laukas“ pristatymą. Seminaras ir filmo pristatymas vyks Vytauto Didžiojo universitete (K. Donelaičio g. 52-322) Kovo 8 d., ketvirtadienį, 18 val.

 

Tarptautinio pripažinimo sulaukęs režisieriaus Mindaugo Survilos dokumentinis filmas „Stebuklų laukas“ pasakoja apie nykstančią unikalią bendruomenę į ją žvelgia iš paties sąvartyno gyventojų perspektyvos, parodo jų dienos ritmą, gyvenimo būdą, švenčiamas šventes, problemas. Dr. Donata Petružytė iš VU Socialinio darbo katedros, apsigynusi socialinių mokslų daktaro disertaciją „Atliekų rinkėjų gyvensena: Kariotiškių sąvartyno atvejo studija”, aptars savo etnografinio tyrimo „povandenines sroves“.